Gode Vandråd

Herunder finder du en række gode og praktiske råd, som kan hjælpe dig til ikke at hælde dine penge i kloakken pga. vandspild og hjælpe vandværket med at opretholde driften på fornuftig vis uden forstyrrelser eller forureninger.

Check din måler regelmæssigt

Hold regnskab med dit forbrug - check jævnligt din måler - så kan du hurtigt afsløre vandspild eller utætte ledninger - hvis måleren roterer, når du ikke burde bruge vand, er det tegn på en utæthed. Herved undgår du overraskelser i forbindelse med årsafregning for vand og vandafledning.

Luk evt. for din stophane, når du er væk i længere tid.Begræns vandspild

Vær med til at begrænse vandspild - unormal fugt ved stophaner og brønde kan være tegn på utætte ledninger.

  • Sørg for at vinterafdække udendørs vandinstallationer - og husk at checke når tøvejr sætter ind!
  • Undlad at fylde store beholdere i spidsbelastningsperioder (morgen og aften).
  • Begræns havevanding.
  • Bestyrelsen kan indføre forbud eller begrænsinger i forhold til havevanding.


Indstil hvidevarer korrekt (hårdhed)

Check dine hvidevarer for om det er muligt at foretage særlige indstillinger og om der kræves særlig vedligeholdelse i forhold til vandets hårdhed. Vandets hårdhed opgives som grader dH - jo højere tal, jo hårdere er vandet.


  • 0-4     dH      :  Meget blødt
  • 4-8     dH      :  Blødt
  • 8-12   dH      :  Middel hårdt
  • 12-18 dH      :  Temmelig hårdt
  • 18-30 dH      :   Hårdt
  • >30    dH      :   Meget hårdt

Der stilles ikke lovmæssige krav til hårdhed, men det anbefales at det ligger mellem 5 - 30 dH. I Kattinge er vandet hårdt (21 dH). Der er i 2016 monteret en ”kalkspalter” på vandværkets  udpumpningskreds. Det ændrer dog ikke på at vi skal betragte vandet som hårdt (mht. sæbedosering mv.), men man skulle gerne opleve færre gener og at kalken er lettere at fjerne.Rens dine armaturer

Rens dine blandingsbatteriers perlatorer som vist herunder. Gør det samme med dit bruserhoved jævnligt. Hvis du i øvrigt har problemer med vandtrykket - se her: Sådan får du mere tryk på vandetBeskyt grundvandet

Vær med til at beskytte grundvandet - Undgå unødig brug af sprøjtemidler og kemikalier. På opfordring fra ØBU- Kattinge (http://www.oebu.dk), opfordrer vandværket dig til at tilmelde dig som gift fri have på http://www.giftfri-have.dk


-

Driftstop

Hvis du har problemer med vandforsyningen - kontakt bestyrelsen. Bestyrelsen benytter mail til at informere om driftstop, mistanke om rørbrud, planlagt vedligehold mv.  -  så husk at melde til bestyrelsen, hvis du har fået ny mailadresse.