Kattinge vandværks bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, valgt blandt medlemmer for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, i det der hvert år i lige årstal vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og på ulige årstal 3 medlemmer og en suppleant.Bestyrelsen medlemmer er som følger:


Bestyrelsen

Formål: At varetage driften af vandværket, herunder sikre forsyning og kvalitet af drikkevandet. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og udarbejder årsregnskab og budget til den årlige generalforsamling.

Formand
Knud Bjerrum
Næstformand
Henrik Ingemann Petersen
Kasserer
Jesper Aarup
jesper@jklaarup.dk
27236796
Brian Christensen
Lorentz Westergaard Møller
Suppleant
Andreas Wittus Skottfelt
Suppleant
Raid Korian


Bestyrelsens årshjul

Januar

 - Årsregnskab


- Forslag til budget


- Forslag til takstblad


- Indbereting af forbrugsmåler oplysninger til FORS

- Indberetning af op- og ud-pumpet vandmængde til FORS og Lejre Kommune


- Indberetning af pejlingsoplysninger til Lejre Kommune og GEUS


-  Behandling af evt. indkomne forslag til ordinær generalforsamling

  (skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar)Februar

- Forberedelse af og indkaldelse til ordinær generalforsamling 

  (afholdes senest 28. februar)


- Visuel inspektion, boring og vandværksbygning


Marts

- Udsendelse af referat fra ordinær generalforsamling


- Takstblad sendes til Lejre Kommune til godkendelse


- Kontrol af hjemmesidens indhold


April

- Udarbejdelse af konrolprogram for analyser

  (hvert 4. år - næste gang 2022)Maj
- Revision af beredskabsplan

- Visuel inspektion, boring og vandværksbygning


Juni

- Arbejdsdag på vandværketJuli
-


August- Visuel inspektion, boring og vandværksbygning


September- Kontrol af hjemmesidens indhold


Oktober-


November- Visuel inspektion, boring og vandværksbygning


December- Bestyrelsens Julefrokost

- Aflæsning af forbrugsmålere