Kattinge vandværks bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, valgt blandt medlemmer for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, i det der hvert år i lige årstal vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og på ulige årstal 3 medlemmer og en suppleant.


Bestyrelsen

Formål: At varetage driften af vandværket, herunder sikre forsyning og kvalitet af drikkevandet. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og udarbejder årsregnskab og budget til den årlige generalforsamling.

Formand
Knud Bjerrum
Næstformand
Henrik Ingemann Petersen
Kasserer
Jesper Aarup
jesper@jklaarup.dk
27236796
Brian Christensen
Lorentz Westergaard Møller
Suppleant
Elisabeth Ganderup
Suppleant
Henrik Mærkedahl


Bestyrelsens årshjul
Referater fra bestyrelsesmøder