Generelt

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære skal, jf. vedtægterne,  ske med mindst 14 dages varsel. Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. Januar.Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling