Kattinge vandværks vandkvalitet

Vandet i Kattinge vandværk analyseres løbende med et analyseprogram, der er godkendt af Lejre Kommune.Analyseprogram

Kattinge Vandværk har indgået aftale med Eurofins Miljø A/S om analyse af vores råvand og drikkevand.

Analyser foretages i henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1070 af 28/10/2019) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der tages prøver fra boring, fra vandværket (råvand og drikkevand) samt hos udvalgte forbrugere på skift. Omfang og oversigt over analyseresultater fremgår af nedenstående.Analyseresultater

Seneste analyse overholder alle krav til grænseværdier for de enkelte analyseparametre og overholder øvrige kvalitetskrav til drikkevand. Kimtal 22 er stadig forhøjet i råvand, men grænseværdi hos forbruger er overholdt. For detaljer, se analyseresultater herunder. For yderligere oplysninger - Kontakt bestyrelsen.