Kattinge årshjul

15. sep.
2021
Generalforsamling
Kl: 19:30  
Kattinge Bylaug
Vognporten hos Henrik
Generalforsamling
Arrangør: Kattinge Bylaug
Sted: Vognporten hos Henrik

Dagsorden:1. Præsentationsrunde.2. Valg af dirigent og referent3. Oldermandens beretning v. Michael Høien4. Regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent. Erfaringer med sidste års opkrævninger.5. Valg til bestyrelsen:På valg: Kristian Klok Pedersen, Kirsten Østergaard Aarup (sekretær), Pia WissingFortsætter i bestyrelsen: Michael Høien(Oldermand, Web-redaktør), Jesper Tornberg (Næst-oldermand, trafikudvalget), Kitt Larsen (Kasserer, redaktør af Kattinge Folk), Trine Dalby, Carsten B. Christensen, Sofie Aalborg (suppleant) Valg af suppleanter:Vi opfordrer til at flere melder sig enten til bestyrelsen eller i udvalgValg af revisor.6. Status vedrørende fondsansøgninger v. Jesper Tornberg7. Status fra trafikudvalget v. Michael m.fl. 8. Forslag til trafikforbedring på Kongemarksvej9. Forslag: Vild med vilje i Kattinge10. Forslag: Bålplads på Grønninge11. Forslag: Flagstang i Kattinge12. Forslag: Beskæring af piletræ ved gyngerne på Grønningen.13. Evt.
31. okt.
2021
Halloween
Kl: 18:00  
Børne bylauget
Grønningen i Kattinge
Halloween
Arrangør: Børne bylauget
Sted: Grønningen i Kattinge

Uhhhh...
27. nov.
2021
Kattinge jul
Kl: 16:00  
Kattinge Bylaug
Grønningen i Kattinge
Kattinge jul
Arrangør: Kattinge Bylaug
Sted: Grønningen i Kattinge

Nu det jul igen